Gostynin

Gostynin

1. Potwierdzenie kontraktu na 2 młyny – 1787r.

 

Potwierdzenie kontraktu na 2 młyny
Potwierdzenie kontraktu na 2 młyny

 

Potwierdzenie kontraktu na 2 młyny
Potwierdzenie kontraktu na 2 młyny

 

Potwierdzenie kontraktu na 2 młyny
Potwierdzenie kontraktu na 2 młyny

 

 

Potwierdzenie Kontraktu czyli nadania Prawa na dwa młyny w Starostwie Gostyńskim będące uczciwemu Ambrożemu Ranieckiemu i sukcesorom jego przez urodzonego Mikorskiego Podkomorzego i Starostę emfiteutycznego Gostyńskiego na lat czterdzieści danego
Stanisław August Król
Oznajmujemy, iż pokładany był przed nami kontrakt emfiteutyczny oryginalny, na papierze stemplowanym ceny grosza srebrnego jednego pisany, i podpisem ręki urodzonego Józefa Mikorskiego Podkomorzego i Starosty emfiteutycznego Gostyńskiego stwierdzony, zamykający w sobie nadanie prawa uczciwemu Ambrożemu Ranieckiemu i jego sukcesorom na dwa młyny do Starostwa Gostyńskiego należące, z dodaniem do tychże młynów łąki blisko tamże leżącej, in sequetam zaś tego kontraktu zaświadczenie urodzonego Stanisława Morzkowskiego dzierżawcy natenczas Starostwa Gostyńskiego, jako na rekwizycję urodzonego Józefa Mikorskiego Podkomorzego Gostyńskiego wymierzył i oddał uczciwemu Ranieckiemu łąkę w kontrakcie wyrażoną, z opisaniem i oznaczeniem granic tejże. Suplikowano nam przeto jest przez Panów Rady naszej przy boku naszym będących imieniem wzmiankowanego uczciwego Ambrożego Ranieckiego, abyśmy pomieniony kontrakt emfiteutyczny, czyli nadanie prawa na młyny dwa do Starostwa Gostyńskiego należące, powagą naszą Królewską stwierdzić i aprobować raczyli, którego osnowa słowo w słowo jest takowa – postanawia się kontrakt z uczciwym Ambrożym Ranieckim majstrem kunsztu młynarskiego względem młynów niżej wyrażonych, w Starostwie Gostyńskim będących, w te puntka. J.W. Pan Mikorski Podkomorzy Gostyński i Starosta emfiteutyczny, uczciwemu Ambrożemu Ranieckemu i jego sukcesorom puszcza na lat czterdzieści młyny w Starostwie Gostyńskim: jeden pod Zamkiem leżący, do którego młyna doda się łąka proporcjonalna, blisko młyna będąca, z zaroślami, która łąka podług sprawiedliwego pomiarkowania przez JW Podkomorzego lub od niego umocowanego wydzielona i oznaczona będzie, przy tym ogród na górze naprzeciw młya i pod zamkiem, wraz z kawałem łąki zarosłej, także podług sprawiedliwego pomiarkowania wydzielony i oznaczony będzie. Drugi Ziejkę z tymi wszystkimi rolami, łąkami, jak teraźniejszy młynarz trzyma. Który to kontrakt zaczynać się od dnia 24 czerwca 1785, a kończyć się będzie w roku 1825, na tenże sam dzień dwudziesty czwarty czerwca. Te młyny jako to pod Zamkiem oddaje mu się nowy z półgródkami, kołami nowymi i wszelkim narzędziem z drzewa dobrego smolnego sosnowego postawiony, gontami pobity, w tym zaś młynie Dwór komina dokończyć i podłogę swoim kosztem dać ma. Drugi młyn Ziejka jak w teraźniejszego młynarza kontrakcie opisany. Pomienione młyny uczciwy Raniecki i ze swoimi sukcesorami powinien w należytym stanie utrzymywać, dachy pilnie poprawować aby nie zaciekały, a gdyby te młyny miały być zdezelowane lub pogorzały, tedy uczciwy Raniecki i jego sukcesorowie nowe młyny podobne tym wystawić powinni będą. Tenże uczciwy Raniecki, po objęciu młynów powinien się starać zaraz wystawić jagielnik swoim kosztem przy młynie podzamkowym oraz szopę, aby przyjeżdżający do młyna mieli gdzie stanąć, i całą reperację około młyna i podgródków, bez rekompensaty żadnej od Dworu w przeciągu swojej posesji i sukcesorów swoich czterdziestoletniej podejmować ma. Także stempy na drugiej stronie młyna podzamkowego półgrugków najdalej za lat trzy obowiązuje się tenże uczciwy Raniecki wystawić, do których prędszego zakończenia Dwór doda ludzi pieszych dziesięciu, fur pięć. Objąwszy już te młyny w swoją posesję i swych sukcesorów na lat czterdzieści, obowiązuje się uczciwy Raniecki i ze swymi sukcesorami Dworowi czynszu z pomienionych młynów Podzamkowego i Ziejki na rok złotych polskich siedemset sześćdziesiąt płacić dico 760 dwiema ratami, jedną na Święty Marcin, a drugą na Święty Wojciech, punktualnie zaspokajać, mleć na folwark Ratajski co tylko potrzeba, czy na gorzelnię czy na browar lub mąki bez wymagania żadnej miary powinien, do Skrzan zaś słodu lub surowca nie więcej jak sto korcy miary Warszwskiej zmiele na rok, jagły tak z krescencji Ratajskiej jako i Skrzańskiej, omielać bez miary; w stępach po trzech latach mających być wystawionych, tłuc to wszystko co się na gruncie Ratajskim i Skrzańskim urodzi, także bez miary obliguje się. Wieprzów dwóch dla Dworu z obydwu młynów dobrze utuczyć powinien będzie. Na Dymowe z młyna Podzamkowego należytość jako i z Ziejki co rok złotych pięć do Dworu Ratajskiego wcześnie odda. Kamienie młyńskie ma za swoje pieniądze kupować, Dwór tylko je sprowadzić deklaruje. Ryb w stawach ani uczciwy Ambroży Raniecki ani jego sukcesorowie nie tylko nie wyławiać, ale owszem przestrzegać będą, aby nikt nie wyławiał. A że groble i mosty pod miastem przy młynie podzamkowym będą mieszczanie reperować powinni podług rewizji i Lustracji Skabowych, tedy młynarz wcześnie mieszczan Gostyńskich rekwirować o naprawę grobel i mostów powinien, a gdyby nie chciał, tedy ich na Sądy Starościńskie Miejskie zapozwie. Ostrzega się temuż uczciwemu Ranieckiemu tym kontraktem wolność pomienionych młynów puszczenia (jednak za opowiedzą dworu) w dzierżawę, tylko z tym warunkiem, aby były człowiekowi umiejętnemu i dobrze się mającemu przez niego subarendowane, zbyć zaś swoje prawo do pomienionych młynów może, z wiedzą Dworu, podobne zachowując warunki jak i do subarendowania. Lecz gdyby miał puścić pomienione młyny w dzierżawę tenże uczciwy Raniecki, jest zawsze w odpowiedzi dopełnienia swych obowiązków kontraktem umocowanych. Aby zaś ten uczciwy Ambroży Raniecki i jego sukcesorowie w tej posesji czterdziestoletniej bezpiecznymi byli w przypadku niedotrzymania przez Starostę emfiteutycznego Gostyńskieo tego kontraktu, forum w Sądach Asesorskich Koronnych naznacza się, a co do obowiązku i powinności młynarza, które podług tego kontraktu, a co do posługi zwyczajem inszych okolic tamtej młynarzów, Dworowi pełnić powinien, a to pod egzekucją Dworską uskuteczniać ma. Po upłynionych latach czterdziestu tenże wspomniany Raniecki i ze swymi sukcesorami najpierwszy do trzymania tych młynów dalszego będzie. Przywilej aprobacji tego kontraktu do Najjaśniejszego Króla Jmości P.m. uproszony i wyjednany będzie, który to kontrakt dobrowolny obydwie strony rękami własnymi podpisują. Dan w Warszawie die 2 aprilis 1784. Józef Mikorski (…) mpp Ambroży Raniecki mpp.
Notandum po zawartym kontrakcie stanęła osobliwsza umowa, że tenże młynarz kamienie sobie kupione własnymi podwodami sprowadzać będzie, a natomiast od wszelkiej powinności Dworskich posług uwalnia się. Józef Mikorski (…) Dni 19 9bris 1787 w Gnojnie. Na żądanie uczciwego Ambrożego Ranieckiego daję zaświadczenie, iż ja będąc dzierżawnym posesorem, za rekwizycją JWo Mikorskiego Podkomorzego i naówczas Starosty emfiteutycznego Gostyńskiego, wymierzyłem i oddałem temuż Ranieckiemu łąkę pod młynem wszerz od gór czyli od drogi do Rataj idącej aż do grobelki pod karczmą, wzdłuż od grobli aż po to miejsce kędy się rowy jeden od młyna drugi od upustu schodzą. Na co się dla wiary podpisuję. Stanisław Morzkowski mpp (miejsce pieczęci). Do której to supliki my Stanisław August Król łaskawie przychyliwszy się, pomieniony kontrakt czyli nadanie prawa na dwa młyny w Starostwie Gostyńskim będące, powagą naszą Królewską stwierdzić i aprobować umyśliliśmy, jakoż stwierdzamy i aprobujemy, chcąc mieć ażeby do wyjścia lat czterdziestu nienaruszenie zachowane było. Na co dla lepszej wiary (…). Dan w Warszawie dnia XXX. miesiąca 9bra Roku Pańskiego MDCCLXXXVII. panowania naszego XXIV roku.

 

Stanisław August Król