Sikórz

W pobliżu Sikorza istniały dwa młyny wodne. Wskazuje na to mapa Davida Gilly z 1802-1803r., na której zostało zaznaczone ich położenie, jeden oznaczony jako Pap: M. drugi bez opisu. Młyn „Pap: M.”, oznacza zapewne młyn przy papierni, która funkcjonowała przy tamie wybudowanej w 1785r. na Skrwie. Drugi młyn, chyba ten właściwy „młyn w Sikorzu”, z którego do dzisiaj przetrwały jedynie resztki, stanowił tło we fragmentach przedwojennej ekranizacji „Znachora”.

Mapa Davida Gilly 1802-1803, fragment z Sikorzem
Mapa Davida Gilly 1802-1803, fragment z Sikorzem

Zdjęcia współczesne dotyczą młyna wodnego z lokalizacji oznaczonej nr 2. Z dawnej osady młynarskiej ocalał jedynie dom młynarza. Zdjęcie czarno-białe przedstawia młyn w głębi po prawej, a po lewej – biały dom młynarza.

Zdjęcia pochodzą ze strony forum Stowarzyszenia TRADYTOR, za udostępnienie których serdecznie dziękuję.