Rzeczpospolita młynarska

"Jeszcze przed stu laty żyły i pracowały w Polsce tysiące ludzi, którzy na tle społeczności, zwłaszcza wiejskich, wyróżniali się niezwykłą wiedzą przyrodniczą i techniczną. Na tyle niezwykłą, że otoczenie niekiedy uważało ją za magię. To byli młynarze. Dzisiaj pozostało już niewielu z tych,  którzy ujarzmiali i zmuszali do pracy na rzecz ludzkości wodę i wiatr. Dzisiejsi młynarze to specjaliści przetwórstwa spożywczego, podczas gdy ci dawni molendinatores przede wszystkim skupiali się na tym co było na zewnątrz młyna, czyli wykorzystaniu energii natury."

Dodaj komentarz