Ruda

1. Szymon młynarz z Rudy – pokwitowanie – 1566r.

 

Szymon młynarz z Rudy - pokwitowanie - 1566r.
Szymon młynarz z Rudy – pokwitowanie – 1566r.

2. Ugoda na młyn Ruda – 1766r.

 

Consensus na młyn Ruda
Consensus na młyn Ruda

 

3. Potwierdzenie przejęcia młyna Ruda przez Kazimierza i Agnieszkę Słaboszewskich

4. Ludwik i Marianna Rynieccy udział na rzecz syna Ignacego – 1836r.

Wydzierżawienie synowi Ignacemu młyna Ruda
Wydzierżawienie synowi Ignacemu młyna Ruda

 

Wydzierżawienie synowi Ignacemu młyna Ruda
Wydzierżawienie synowi Ignacemu młyna Ruda

 

Ludwik i Marianna małżonkowie Rynieccy czyniąc udział na rzecz syna swego Ignacego Rynieckiego temuż synowi młyn wodny Ruda w Kępce z łąkami i gruntami na lat 6. wydzierżawiają i rozmaite ruchomości na własność zapisują
Działo się w mieście powiatowym Kowalu obwodzie Kujawskim województwie Mazowieckim dnia osiemnastego/trzydziestego grudnia tysiąc osiemset trzydziestego szóstego roku
Przed Karolem Trzaskowskim regentem Kancelarii Hipotecznej powiatu Kowalskiego w województwie Mazowieckim w mieście powiatowym Kowalu w domu pod liczbą 39 mieszkającym i urzędowanie swoje odbywającym stawił się osobiście Ludwik Ryniecki młynarz we wsi Kępce Szlacheckiej powiecie Kowalskim obwodzie Kujawskim województwie Mazowieckim mieszkający i prawne zamieszkanie sobie obierający i Marianna z Malendowiczów czyli raczej współmałżonkowie Rynieccy, którzy będąc regentowi czyniącemu z osób swych znani w przytomności świadków niżej wymienionych, jawnie i dobrowolnie zeznali, iż oni a głównie stawający Ludwik Ryniecki dla słabości zdrowia nie będąc w stanie trudnienia się nadal gospodarstwem z mocy kontraktu przez W. Stanisława Sokołowskiego w dniu trzydziestym września roku zeszłego prywatnie sporządzonym na lat siedem poczynając od dnia dwudziestego czwartego czerwca roku bieżącego, mianowicie młyn wodny Ruda zwany we wsi Kępce Szlacheckiej powiecie Kowalskim województwie Mazowieckim położony wraz z rolami łąkami i należącymi do niego budynkami sobie wydzierżawionym oraz czyniąc udział majątku swego na rzecz najstarszego syna swego Ignacego Rynieckiego, tegoż swojego syna stanowią gospodarzem czyli raczej wzwyż pomieniony młyn wodny Ruda z rolami łąkami i budynkami bez żadnego wyjątku i wyłączenia prawami i obowiązkami z mocy powołanego kontraktu służącymi i za sumę tymże kontraktem ustanowioną złotych polskich tysiąc corocznie i pod innymi warunkami tymże kontraktem wyłuszczonymi, rzeczonemu synowi swemu Ignacemu Rynieckiemu obecnym aktem na lat sześć licząc od Świętego Jana roku przyszłego do tegoż czasu tysiąc osiemset czterdziestego trzeciego czyli do czasu ekspiracji kontraktu subarendują i z wszystkimi skutkami odstępują, zapisując zarazem na własność tyle razy rzeczonemu synowi swemu Ignacemu Rynieckiemu następujące ruchomości a to celem wyposażenia go i ustawienia go w możności prowadzenia odstąpionego mu gospodarstwa jako to:  1. wałach siwy lat siedem mający; 2. klacz siwą lat pięć mającą; 3. źrebaków półroczniaków sztuk dwa; 4. krowę graniatą lat dziewięć; 5. drugą krowę graniatą lat dziesięć; 6. byczków sztuk trzy; 7. jałoszków także sztuk trzy; 8. wóz stary szybowany z wszelkimi rekwizytami; 9. wóz bosy oprawny; 10. pług z żelastwem; 11. puszorków (?) rzemiennych dwa; 12. uzdeczki dwie i uździenice dwie; 13. siekierę jedną; 14. grabi żniwnych sztuk dwie; 15. drabków drożnych sztuk dwie; 16. desek do gnoju szuk dwie. Wszystkie te ruchomości w szacunku złotych polskich sześćset czterdzieści dwa z obowiązkiem na zapis otrzymującego syna wydawania czyniącym obok mieszkania stosownego aż do śmierci alimentu. Co się tyczy innych dzieci z tego samego małżeństwa co i zapis otrzymający syn pochodzących, czyniący rodzice obowiązują się z innego źródła wyposażyć i uczynić im udział majątku swego. Zapisane na rzecz syna swego Ignacego na własność jego ruchomości natychmiast w posiadanie temuż oddają. Po czym stawający akt ten po odczytaniu w dowód przyjęcia w przytomności Kazimierza Strzeleckiego i Karola Michalskiego w mieście Kowalu mieszkających wyłączeniu nie uległych świadków, Ludwik Ryniecki z tymiż świadkami i rejentem własnoręcznie podpisał, zaś żona tegoż nie umiejąc pisać jak oświadczyła, akt ten podznaczyła.

Ludwik Reniecki
xxx  znaki Marianny z Malendowiczów Rynieckiej
Kazimierz Strzelecki świadek
Karol Michalski świadek
Karol Trzaskowski rejent