Wwezwanie Zofii Ryniec do Sądu Referendarii Koronnej z pozwu M.Sokołowskiego – 1788r

Wwezwanie Zofii Ryniec do Sądu Referendarii Koronnej z pozwu M.Sokołowskiego - 1788r

Wwezwanie Zofii Ryniec do Sądu Referendarii Koronnej z pozwu M.Sokołowskiego – 1788r

Dodaj komentarz