Pozew Zofii Rańcowej przeciw Staroście M. Sokołowskiemu – 1787.06.15, str. 5/5

Pozew Zofii Rańcowej przeciw Staroście M. Sokołowskiemu - 1787.06.15, str. 5/5

Pozew Zofii Rańcowej przeciw Staroście M. Sokołowskiemu – 1787.06.15, str. 5/5

Dodaj komentarz