Jan Micielski kwituje Bartłomieja Diabełka z główszczyzny (zabójstwo) – 1608r.

Jan Micielski kwituje Bartłomieja Diabełka z główszczyzny (zabójstwo) - 1608r.

Jan Micielski kwituje Bartłomieja Diabełka z główszczyzny (zabójstwo) – 1608r.

Dodaj komentarz