11 – 05.06.1758 Elźbieta c. „uczciwych” Stanisława i Agaty Sikorskich; matka chrzestna Zofia Rańcowa z Człapy (06-1758)

05.06.1758 Elźbieta c. „uczciwych” Stanisława i Agaty Sikorskich; matka chrzestna Zofia Rańcowa z Człapy (06-1758)

Dodaj komentarz