Przejdź na naszą stronę!

Inspiracją dla stworzenia niniejszej strony była chęć utrwalenia w pamięci rodzinnych miejsc, na których dorastali nasi wcześni przodkowie. Miejsc, których – w ich dawnym wymiarze, kiedy tętniły życiem – niestety już nie ma. Miejsc niegdyś w krajobrazie oraz na mapie szczególnych – wodnych osad młynarskich. Na naszej stronie pragniemy przedstawić oraz zachować w świadomości historycznej dwie niegdysiejsze osady młynarskie, typowe dla dawnego krajobrazu Polski, leżące na terenie wschodnich Kujaw, przy dawnym trakcie warszawskim, niedaleko historycznego miasta Kowala. To młyny zwane Diabełek oraz Człapa. Sukcesywne odkrywanie kolejnych faktów ukrytych w rozmaitych starych dokumentach dotyczących tych miejsc szło w parze z pogłębianiem wiedzy o wczesnych dziejach naszych rodzin. W efekcie powstało skromne lecz interesujące kompendium, odtwarzające zasadniczą chronologię zdarzeń oraz podające ciekawe historyczne informacje odnoszące się do wspomnianych osad. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy jej tworzeniu i rozbudowie, a szczególnie osoby, które mogą wzbogacić naszą wiedzę o tych osadach oraz posiadaną przez nas dokumentację np. fotograficzną z czasów kiedy te młyny jeszcze istniały. Niniejsza strona ma charakter otwarty. Będziemy szczęśliwi, jeżeli wzbudzi ona zainteresowanie miłośników młynarstwa wodnego, regionalistów oraz genealogów. Zachęcamy innych do podzielenia się wiedzą o znanych i bliskich im osadach oraz młynach wodnych w ich przekroju historycznym. Byłoby tym bardziej niezwykłe, gdyby dzieje tych miejsc zostały przekazane przez osoby mające do nich stosunek osobisty.

Tomasz Chojnacki
Piotr Raniecki
2013/05/30